Dimboola Motel

35-43 Horsham Rd, Dimboola

Phone 03 5389 1177

https://www.facebook.com/dimboolamotel1

Dimboola Motel

43 Horsham Rd, Dimboola VIC 3414